Könyvek

Számos témakörben jelentetünk meg tartalmilag és formailag egyaránt színvonalas kiadványokat. Kortárs és klasszikus irodalmi műveket, esszéköteteket, filmes, színházi, zenei és képzőművészeti tárgyú könyveket, tudományos monográfiákat.

Digitális kiadással, online és e-könyv publikálással is foglalkozunk. Széles választékban kínálunk kézikönyveket, munkáltató tankönyveket, munkafüzeteket és egyéb, az oktatásban és felnőttképzésben használatos segédkönyveket is.

Ahol fény, ott árnyék is
Nánó Csaba
Ahol fény, ott árnyék is
Oldal: 88
ISBN: 978-606-8581-11-8

Tizenegy interjú. Tizenegy portré. Színművészekkel, opera-énekesekkel és a színházhoz ezer szállal kapcsolódó alkotó, cselekvő emberekkel, akik megkerülhetetlen alakjai voltak az 1792-ben alapított Kolozsvári Állami Magyar Színház aranykorszakának, a ’70-es, ’80-as éveknek.

Ár: 20 LEJ
Falusi mesék
Bihari Csaba
Falusi mesék
Rajzolta: Rácz Anikó
Oldal: 58
ISBN: 978-606-8581-29-3

Elérkezett a nyári vakáció! Miként is lehetne jobban eltölteni a soksok szabadidőt, mint elmenni nagyapóhoz falura?! Belecsöppenünk ebbe a percig sem unalmas világba és őszig a mesék csak úgy magukat írják. 

Bihari Csaba bebizonyítja, hogy a mesék világának még koránt sincs vége, mindig is születnek újabb és újabb történetek, melyeket esténként olvashatunk gyermekeinknek. Rácz Anikó gyönyörű rajzai pedig beleringatnak ebbe a kedves világba.

 

Ár: 15 LEJ
Sodrásban
Oláh József
Sodrásban
Oldal: 66
ISBN: 978-606-8581-25-5

Oláh József költészete meglepően finom és erőteljes költői képekből építkezik. Morfémák, szavak, képek sodrásában alakuló gondolatsorok precíz játéka bomlik ki e kötet lapjain. 

 

Ár: 10 LEJ
Képtárgyak
Jakobovits Miklós
Képtárgyak
Oldal: 40
ISBN: 978-606-8581-17-0

Jakobovits Miklós művészetében új korszak kezdődik a nyolcvanas években. Az ide vezető úton művészete találkozik a kor minimalista tendenciáival, a monokróm festészettel, de az új képek egyik legfontosabb vonása a reliefszerű kialakítás lesz, a vakolt felületek előtérbe kerülése, a festészet határait már-már átlépő, erősen plasztikus megjelenítés.

Ár: 35 LEJ
Doar tăcerile<br />
Csak a hallgatásokat
Elena Liliana Popescu
Doar tăcerile
Csak a hallgatásokat
Oldal: 148
ISBN: ISBN 978-606-8581-16-3

Ez kétnyelvű kötet egy szigorú és tartalmas válogatást, 75 verset tartalmaz a költőnő műveiből. Ezek közül mindegyik egy kis külön univerzumot al­kot, melyeknek relatív autonómiájuk van az egészen belül. Egy antológia megjelentetése művészi érettséget jelent, olyan értékes mű létezését feltételezve, ami méltó egy újabb kiadásra.

Ár: 15 LEJ
Szolgálat és megbizatás
Molnár József Károly
Szolgálat és megbizatás
Magyarherepétől Magyarlapádig
Oldal: 394
ISBN: 978-606-8581-20-0

További adatok, tények, részletek az egyházközösségek történeteihez

 

Ár: 25 LEJ