Könyvek

Számos témakörben jelentetünk meg tartalmilag és formailag egyaránt színvonalas kiadványokat. Kortárs és klasszikus irodalmi műveket, esszéköteteket, filmes, színházi, zenei és képzőművészeti tárgyú könyveket, tudományos monográfiákat.

Digitális kiadással, online és e-könyv publikálással is foglalkozunk. Széles választékban kínálunk kézikönyveket, munkáltató tankönyveket, munkafüzeteket és egyéb, az oktatásban és felnőttképzésben használatos segédkönyveket is.

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportsulások
Szerkesztette: Biró Annamária - Boka László
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportsulások
Oldal: 346
ISBN: ISSN 2559-2548

2015. szeptember 10-11-én zajlott le Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi tanszékének szervezésében az az interdiszciplináris konferencia, melynek válogatott, szerkesztett anyagát tartja kezében az olvasó. A kötet - a konferenciákhoz igazodva, s az első, hasonló című kötet visszhangján, sikerén felbuzdulva -, közel 25 előadó tanulmányát nyújtja. 

Ár: 20 LEJ
Egy élet nem elég
Nánó Csaba
Egy élet nem elég
színészek, emberek, példaképek
Oldal: 132
ISBN: 978-606-8581-26-2

Ebben a kötetben is, mint az előző, igen sikeres első részben, Nánó Csaba csupán kérdez. Halkan, emberséggel, értőn. S nekünk olvasóknak nincs más dolgunk, mint kitépni magunknak néhány csendes órát a hullámzó időből, hogy ráébredjünk, kell még a remény.

Ár: 25 LEJ
Ahol fény, ott árnyék is
Nánó Csaba
Ahol fény, ott árnyék is
Oldal: 88
ISBN: 978-606-8581-11-8

Tizenegy interjú. Tizenegy portré. Színművészekkel, opera-énekesekkel és a színházhoz ezer szállal kapcsolódó alkotó, cselekvő emberekkel, akik megkerülhetetlen alakjai voltak az 1792-ben alapított Kolozsvári Állami Magyar Színház aranykorszakának, a ’70-es, ’80-as éveknek.

Ár: 20 LEJ
Falusi mesék
Bihari Csaba
Falusi mesék
Rajzolta: Rácz Anikó
Oldal: 58
ISBN: 978-606-8581-29-3

Elérkezett a nyári vakáció! Miként is lehetne jobban eltölteni a soksok szabadidőt, mint elmenni nagyapóhoz falura?! Belecsöppenünk ebbe a percig sem unalmas világba és őszig a mesék csak úgy magukat írják. 

Bihari Csaba bebizonyítja, hogy a mesék világának még koránt sincs vége, mindig is születnek újabb és újabb történetek, melyeket esténként olvashatunk gyermekeinknek. Rácz Anikó gyönyörű rajzai pedig beleringatnak ebbe a kedves világba.

 

Ár: 15 LEJ
Sodrásban
Oláh József
Sodrásban
Oldal: 66
ISBN: 978-606-8581-25-5

Oláh József költészete meglepően finom és erőteljes költői képekből építkezik. Morfémák, szavak, képek sodrásában alakuló gondolatsorok precíz játéka bomlik ki e kötet lapjain. 

 

Ár: 10 LEJ
Képtárgyak
Jakobovits Miklós
Képtárgyak
Oldal: 40
ISBN: 978-606-8581-17-0

Jakobovits Miklós művészetében új korszak kezdődik a nyolcvanas években. Az ide vezető úton művészete találkozik a kor minimalista tendenciáival, a monokróm festészettel, de az új képek egyik legfontosabb vonása a reliefszerű kialakítás lesz, a vakolt felületek előtérbe kerülése, a festészet határait már-már átlépő, erősen plasztikus megjelenítés.

Ár: 35 LEJ