Könyvek

Számos témakörben jelentetünk meg tartalmilag és formailag egyaránt színvonalas kiadványokat. Kortárs és klasszikus irodalmi műveket, esszéköteteket, filmes, színházi, zenei és képzőművészeti tárgyú könyveket, tudományos monográfiákat.

Digitális kiadással, online és e-könyv publikálással is foglalkozunk. Széles választékban kínálunk kézikönyveket, munkáltató tankönyveket, munkafüzeteket és egyéb, az oktatásban és felnőttképzésben használatos segédkönyveket is.

Erdélyi magyar nyelvészek 1.
Szerkesztette: Kádár Edit
Erdélyi magyar nyelvészek 1.
Murádin László
Oldal: 100
ISBN: 978-606-8581-22-4

Murádin László élete és szakmai pályája talán leginkább abban kivételes, hogy a 20. század történelmi terelőfalai és akadályai ellenére szívósan haladt és megmaradt, megmaradhatott a maga által választott úton.

A kereken száz oldalas könyv Murádin László szakmai életútjának és írásainak bibliográfiáját (1955-től 2015-ig) foglalja magába. 

Ár: 10 LEJ
Erdélyi magyar nyelvészek 2.
Szerkesztette: Kádár Edit
Erdélyi magyar nyelvészek 2.
Márton Gyula
Oldal: 52
ISBN: ISBN 978-606-8581-23-1

Márton Gyula jelentős és különös személyisége volt az erdélyi magyar nyelvtudománynak és az egyetemnek, a Bolyainak, majd a Babeș–Bolyainak. Szakmai pályája mintegy negyven évet ölel föl, egyetemi pályája közel három évtizedet, tanszékvezetői működése kettőt.

A kötetben Márton Gyula szakmai útját és nyelvészeti munkásságát foglalták össze.

Ár: 10 LEJ
Várad a viharban
Katona Béla
Várad a viharban
Ristampa
Oldal: 364

Az 1946-ban kiadott Várad a viharban című kordokumentum Zsolt Béla előszavával kezdődik. A kötet riportregénynek is felfogható, mely a nagyváradi zsidók és az ukrán fronton dolgoztatott, megkínzott munkaszolgálatosok sorsát vezeti végig nagy részletességgel. A deportálást megélt tanúk elmondásai alapján felvázolt hiteles kép megrendítő és érdekfeszítő történetet tár elénk.

Ár: 20 LEJ
Nagyvárad várostörténete
Dr. Fleisz János
Nagyvárad várostörténete
ISBN: 978-973-7735-83-6

Jelen kötetünk műfaja várostörténeti kismonográfia és főleg ismeretterjesztő jellegű, de tudományos igénnyel a történész szakmának is szeretne kiinduló pontokat nyújtani a város történetének főbb kérdései megközelítésében. Kötetünk a kezdetektől napjainkig mutatja be a városunk közel ezer éves történetét, amely meg-megszakított, de mégis szerves folyamatot alkot, felvázolja a város történetének főbb eseményeit és kérdéseit anélkül, hogy részletes elemzésekbe bocsátkozna.

Ár: 20 LEJ
Nagyváradi emlékképek
Péter I. Zoltán
Nagyváradi emlékképek
Oldal: 68
ISBN: 978-973-7735-36-2
Ár: 15 LEJ
Nagyváradi négyes honvédek a Nagy Háborúban
Péter I Zoltán
Nagyváradi négyes honvédek a Nagy Háborúban
Oldal: 290
ISBN: 978-606-8581-07-1

Tudatában voltam annak, hogy a hadtörténészek, a hadszintérkutatók már feldolgozták ezt a témát. De könyvemben nem a négyes honvédek világháborúban való részvételének hadtörténeti megközelítésére törekedtem  – ez amúgy is a szakemberek feladata –, hanem arra, hogy a hadszíntéri események tömör összefoglalása mellett, elsősorban a korabeli sajtóanyagok felhasználásával párhuzamba állítsam a tűzvonalbeli és a hátországi eseményeket. (Péter I. Zoltán)

Ár: 30 LEJ