Könyvek

Kalotaszeg
Wagner Péter
Kalotaszeg
Oldal: 60
ISBN: 978-606-8581-08-8

Tusrajzok sorozata a kalotaszegi dombok lejtőiről mutatja be a települések fekvését és kalotaszegi falvak utcáin vezet végig, sikátorok házait fogja be, melyek közül majd mindegyik képen kirajzolódik a kalotaszegi templomok égbe szökkenő csúcsa, fiatornyaikkal és a négy égtáj felé mutató kilátóikkal.

Ár: 30 LEJ
Gyimes
Wagner Péter
Gyimes
Oldal: 50
ISBN: 978-973-7735-95-9

„Wagner Pétert az a hátizsákos hullám hozta Erdélybe az 1960-70-es években, amely nagyon sok fiatalt vonzott erre Magyarországról. Csakhogy míg sokan nem is jöttek többé errefelé, Wagner Péter tarisznyájában ennél sokkal több volt: ő ugyanis tanulni jött ide, és úgy láttatja velünk szülőföldünket, ahogyan sokszor a rohanó autóból mi sem látjuk. Wagner Péter ugyanis faluról falura, városról városra járva felmegy egy-egy dombtetőre, ahonnan úgy szemléli a tájat, hogy tudja: szépet talál.” (H. Szabó Gyula)

Ár: 30 LEJ
Feneketlen a múltnak kútja
Wagner Péter
Feneketlen a múltnak kútja
Oldal: 100
ISBN: 973-7735-15-3

A kötetben huszonhárom épület felmérési rajzai találhatók, a hozzájuk tartozó fényképanyaggal együtt, mely az épületek megismeréséhez, állapotuk, karakterük rögzítéséhez, a rajzok értelmezéséhez feltétlenül szükséges.

Ár: 20 LEJ
A sárga ház
Horváth Imre
A sárga ház
Oldal: 68
ISBN: 978-973-7735-97-3

A dicsőszentmártoni bolondokházában készült rajzaim és rézkarcaim nagyon megrázták Horváth Imrét. Ez a hangulat egyszerre vonzotta és taszította, de lelke mélyén közvetlen rokonságot érzett a rajzokkal. Vágyunk az volt, hogy egy kis közös könyvben örökítsük meg az idegosztályon átélt élményeinket. Sajnos az éltében nem valósulhatott meg, így most úgy érzem, az ő szellemének és humánumának tisztelgünk, ha ez a nagy vers egy új viszonylatban megjelenik, mely tovább mélyíti a nagy költő immáron időtlenségbe feszülő hagyatékát. Jakobovits Miklós (1993)

Ár: 15 LEJ
A valamikori Nagyvárad-Olaszi Temetőben eltemetettek névsora
A valamikori Nagyvárad-Olaszi Temetőben eltemetettek névsora
Oldal: 100

Kegyeleti jelként készíttette a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség, Nagyvárad város Polgármesteri Hivatala, valamint Derzsi Ákos és Pető Csilla adományából

Ár: 0 LEJ
Bolond élet
Oláh József
Bolond élet
ISBN: 978-973-7735-75-1
Ár: 10 LEJ