Könyvek

Utak és nevek
Murádin László
Utak és nevek
Településnevek erdélyi és partiumi utakon
Oldal: 117
ISBN: 978-973-7735-58-4

Az beszéli  helyesen anyanyelvét, aki ismeri és használja környéke, a vidék, a táj, a tágabb értelemben földrajzi egység településeinek nevét, e nevek anyanyelvi formáit, azokat a közelebbi és távolabbi helységneveket, ahol ősei megtelepedtek, élték mindennapi küzdelmüket fennmaradásukért.

Ár: 15 LEJ
Hókuszpókusz
Murádin László
Hókuszpókusz
Nyelvművelő írások
Oldal: 452
ISBN: 978-606-8581-05-7

A nyelv – kivált az irodalmi nyelv – nem pusztán hírközlő eszköz, hanem valamely történetileg kialakult etnikai közösség sajátos szellemiségének kifejlődése, lelki alkatának örök tükre; ezért a nemzeti nyelv fejlesztése, féltő ápolása és szenvedélyes pallérozása a legszebb írói feladat.

Ár: 25 LEJ
Babér és borostyán
Murádin László
Babér és borostyán
Oldal: 420
ISBN: ISBN 978-973-7735-94-2

Betekinthet az olvasó a szófej­tés, a szótörténet világába: nyomon kísérheti bizonyos szavak jelentésbeli és alaki változásait.

Ár: 25 LEJ
Erdélyi magyar nyelvföldrajz
Murádin László
Erdélyi magyar nyelvföldrajz
Oldal: 358
ISBN: 978-973-7735-77-5

De mi is a nyelvföldrajz? Sajátos módszer, melynek segítségével a kutató a népi kultúra szókincséből összeállított kérdő-füzet segítségével a kérdésekre adott feleletek hangtani és alaki sajátosságainak figyelembe vételével állapítja meg a vizsgált terület nyelvjárását, és azt térképlapokon feltünteti.

Ár: 15 LEJ
Papp Magda emlékkönyv
Banner Papp Mária
Papp Magda emlékkönyv
Oldal: 168
ISBN: ISBN 978-973-7735-81-2

,,...A legrégebbi emlékeim, amelyekre vissza tudok emlékezni, szorosan kapcslódnak az énekléshez. Ez volt a játékom! Ahogy visszaemlékszem, mindig énekeltem, ahogy Édesanyám mondja, még a bölcsőben is énekeltem."

Ár: 25 LEJ