Könyvek

Ár: 10 LEJ
Szereptudásra vagy rögtönzésre
Darvay Nagy Adrienne
Szereptudásra vagy rögtönzésre
Demeter András a s(z)ínen
Oldal: 402
ISBN: ISBN 978-606-8581-01-9

Demeter András magyar színész húsz éve még csak 24 éves volt, amikor – Romániában pályázat útján először – a Temesvári Csiky Gergely Színház igazgatója lett...

Ár: 25 LEJ
Udvardy Ignác
Murádin Jenő
Udvardy Ignác
Oldal: 136
ISBN: ISBN 978-606-8581-00-2

Életes fénykép, művészi fotográfia idézi meg a múlt század elejéről Udvardy Ignác alakját. Képzeletünk el is röpíti mindjárt a meditatív alkatú festőt esti kikapcsolódása helyére, a váradi EMKE kávéházba.

Ár: 30 LEJ
Utak és nevek
Murádin László
Utak és nevek
Településnevek erdélyi és partiumi utakon
Oldal: 117
ISBN: 978-973-7735-58-4

Az beszéli  helyesen anyanyelvét, aki ismeri és használja környéke, a vidék, a táj, a tágabb értelemben földrajzi egység településeinek nevét, e nevek anyanyelvi formáit, azokat a közelebbi és távolabbi helységneveket, ahol ősei megtelepedtek, élték mindennapi küzdelmüket fennmaradásukért.

Ár: 30 LEJ
Hókuszpókusz
Murádin László
Hókuszpókusz
Nyelvművelő írások
Oldal: 452
ISBN: 978-606-8581-05-7

A nyelv – kivált az irodalmi nyelv – nem pusztán hírközlő eszköz, hanem valamely történetileg kialakult etnikai közösség sajátos szellemiségének kifejlődése, lelki alkatának örök tükre; ezért a nemzeti nyelv fejlesztése, féltő ápolása és szenvedélyes pallérozása a legszebb írói feladat.

Ár: 40 LEJ
Babér és borostyán
Murádin László
Babér és borostyán
Oldal: 420
ISBN: ISBN 978-973-7735-94-2

Betekinthet az olvasó a szófej­tés, a szótörténet világába: nyomon kísérheti bizonyos szavak jelentésbeli és alaki változásait.

Ár: 35 LEJ
Erdélyi magyar nyelvföldrajz
Murádin László
Erdélyi magyar nyelvföldrajz
Oldal: 358
ISBN: 978-973-7735-77-5

De mi is a nyelvföldrajz? Sajátos módszer, melynek segítségével a kutató a népi kultúra szókincséből összeállított kérdő-füzet segítségével a kérdésekre adott feleletek hangtani és alaki sajátosságainak figyelembe vételével állapítja meg a vizsgált terület nyelvjárását, és azt térképlapokon feltünteti.

Ár: 15 LEJ
Papp Magda emlékkönyv
Banner Papp Mária
Papp Magda emlékkönyv
Oldal: 168
ISBN: ISBN 978-973-7735-81-2

,,...A legrégebbi emlékeim, amelyekre vissza tudok emlékezni, szorosan kapcslódnak az énekléshez. Ez volt a játékom! Ahogy visszaemlékszem, mindig énekeltem, ahogy Édesanyám mondja, még a bölcsőben is énekeltem."

Ár: 45 LEJ
Kalotaszeg
Wagner Péter
Kalotaszeg
Oldal: 60
ISBN: 978-606-8581-08-8

Tusrajzok sorozata a kalotaszegi dombok lejtőiről mutatja be a települések fekvését és kalotaszegi falvak utcáin vezet végig, sikátorok házait fogja be, melyek közül majd mindegyik képen kirajzolódik a kalotaszegi templomok égbe szökkenő csúcsa, fiatornyaikkal és a négy égtáj felé mutató kilátóikkal.

Ár: 50 LEJ
Gyimes
Wagner Péter
Gyimes
Oldal: 50
ISBN: 978-973-7735-95-9

„Wagner Pétert az a hátizsákos hullám hozta Erdélybe az 1960-70-es években, amely nagyon sok fiatalt vonzott erre Magyarországról. Csakhogy míg sokan nem is jöttek többé errefelé, Wagner Péter tarisznyájában ennél sokkal több volt: ő ugyanis tanulni jött ide, és úgy láttatja velünk szülőföldünket, ahogyan sokszor a rohanó autóból mi sem látjuk. Wagner Péter ugyanis faluról falura, városról városra járva felmegy egy-egy dombtetőre, ahonnan úgy szemléli a tájat, hogy tudja: szépet talál.” (H. Szabó Gyula)

Ár: 50 LEJ
Feneketlen a múltnak kútja
Wagner Péter
Feneketlen a múltnak kútja
Oldal: 100
ISBN: 973-7735-15-3

A kötetben huszonhárom épület felmérési rajzai találhatók, a hozzájuk tartozó fényképanyaggal együtt, mely az épületek megismeréséhez, állapotuk, karakterük rögzítéséhez, a rajzok értelmezéséhez feltétlenül szükséges.

Ár: 30 LEJ