Könyvek

Erdélyi magyar nyelvészek 2.
Szerkesztette: Kádár Edit
Erdélyi magyar nyelvészek 2.
Márton Gyula
Oldal: 52
ISBN: ISBN 978-606-8581-23-1

Márton Gyula jelentős és különös személyisége volt az erdélyi magyar nyelvtudománynak és az egyetemnek, a Bolyainak, majd a Babeș–Bolyainak. Szakmai pályája mintegy negyven évet ölel föl, egyetemi pályája közel három évtizedet, tanszékvezetői működése kettőt.

A kötetben Márton Gyula szakmai útját és nyelvészeti munkásságát foglalták össze.

Ár: 10 LEJ
Várad a viharban
Katona Béla
Várad a viharban
Ristampa
Oldal: 364

Az 1946-ban kiadott Várad a viharban című kordokumentum Zsolt Béla előszavával kezdődik. A kötet riportregénynek is felfogható, mely a nagyváradi zsidók és az ukrán fronton dolgoztatott, megkínzott munkaszolgálatosok sorsát vezeti végig nagy részletességgel. A deportálást megélt tanúk elmondásai alapján felvázolt hiteles kép megrendítő és érdekfeszítő történetet tár elénk.

Ár: 35 LEJ
Nagyvárad várostörténete
Dr. Fleisz János
Nagyvárad várostörténete
ISBN: 978-973-7735-83-6

Jelen kötetünk műfaja várostörténeti kismonográfia és főleg ismeretterjesztő jellegű, de tudományos igénnyel a történész szakmának is szeretne kiinduló pontokat nyújtani a város történetének főbb kérdései megközelítésében. Kötetünk a kezdetektől napjainkig mutatja be a városunk közel ezer éves történetét, amely meg-megszakított, de mégis szerves folyamatot alkot, felvázolja a város történetének főbb eseményeit és kérdéseit anélkül, hogy részletes elemzésekbe bocsátkozna.

Ár: 20 LEJ
Nagyváradi emlékképek
Péter I. Zoltán
Nagyváradi emlékképek
Oldal: 68
ISBN: 978-973-7735-36-2
Ár: 30 LEJ
Nagyváradi négyes honvédek a Nagy Háborúban
Péter I Zoltán
Nagyváradi négyes honvédek a Nagy Háborúban
Oldal: 290
ISBN: 978-606-8581-07-1

Tudatában voltam annak, hogy a hadtörténészek, a hadszintérkutatók már feldolgozták ezt a témát. De könyvemben nem a négyes honvédek világháborúban való részvételének hadtörténeti megközelítésére törekedtem  – ez amúgy is a szakemberek feladata –, hanem arra, hogy a hadszíntéri események tömör összefoglalása mellett, elsősorban a korabeli sajtóanyagok felhasználásával párhuzamba állítsam a tűzvonalbeli és a hátországi eseményeket. (Péter I. Zoltán)

Ár: 45 LEJ
A Holnap
Sajtó alá rendezte: Antal Sándor
A Holnap
Oldal: 116

Ristampa

Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka versei.

"A kötet nem pattant ki egyszerre hét zsenit Jupiter homlokából. Még mások is vannak. De a hétmagyarok mind költők és mind magyarok. A Holnap köti össze őket. Az olvasó is érezni fogja, hogy nem testvérek, nem hasonlítanak egymásra. Más tájakon kóborol mindegyik és mindegyiknek másképpen szól a muzsikája. Egyenként rajzoljuk le őket, együtt a földdel, amelyből sarjadzottak." Antal Sándor, 1908

Ár: 5 LEJ
A Holnap uj versei
A Holnap uj versei
Második Könyv I.
Oldal: 88

Ristampa

A könyvet a társaság megbízásából Kollányi Boldizsár állította össze

Kiadás éve és helye: 1909, Budapest

Ár: 5 LEJ
A Holnap uj versei
A Holnap uj versei
Második könyv II.
Oldal: 60

Ristampa

A könyvet a társaság megbízásából Kollányi Boldizsár állította össze

Kiadás éve és helye: 1909, Budapest

Ár: 5 LEJ
Ady és Várad
Antal Sándor
Ady és Várad
Oldal: 134

Ristampa

"Adz Endre indulásáról szól írásom, meg arról a Nagyváradról, ahonnan elindult. Nem költészetével, hanem egyéniségével foglalkozik, felel arra a kérdésre: hogyan nőtt a huszonkétéves érmindszenti fiú a kőrösparti városban nyolc esztendő alatt Ady Endrévé?" Antal Sándor, 1937

Ár: 5 LEJ
Ár: 5 LEJ
Ár: 5 LEJ