Könyvek

Egy élet nem elég
Nánó Csaba
Egy élet nem elég
színészek, emberek, példaképek
Oldal: 132
ISBN: 978-606-8581-26-2

Ebben a kötetben is, mint az előző, igen sikeres első részben, Nánó Csaba csupán kérdez. Halkan, emberséggel, értőn. S nekünk olvasóknak nincs más dolgunk, mint kitépni magunknak néhány csendes órát a hullámzó időből, hogy ráébredjünk, kell még a remény.

Ár: 25 LEJ
Ahol fény, ott árnyék is
Nánó Csaba
Ahol fény, ott árnyék is
Oldal: 88
ISBN: 978-606-8581-11-8

Tizenegy interjú. Tizenegy portré. Színművészekkel, opera-énekesekkel és a színházhoz ezer szállal kapcsolódó alkotó, cselekvő emberekkel, akik megkerülhetetlen alakjai voltak az 1792-ben alapított Kolozsvári Állami Magyar Színház aranykorszakának, a ’70-es, ’80-as éveknek.

Ár: 30 LEJ
Falusi mesék
Bihari Csaba
Falusi mesék
Rajzolta: Rácz Anikó
Oldal: 58
ISBN: 978-606-8581-29-3

Elérkezett a nyári vakáció! Miként is lehetne jobban eltölteni a soksok szabadidőt, mint elmenni nagyapóhoz falura?! Belecsöppenünk ebbe a percig sem unalmas világba és őszig a mesék csak úgy magukat írják. 

Bihari Csaba bebizonyítja, hogy a mesék világának még koránt sincs vége, mindig is születnek újabb és újabb történetek, melyeket esténként olvashatunk gyermekeinknek. Rácz Anikó gyönyörű rajzai pedig beleringatnak ebbe a kedves világba.

 

Ár: 30 LEJ
Sodrásban
Oláh József
Sodrásban
Oldal: 66
ISBN: 978-606-8581-25-5

Oláh József költészete meglepően finom és erőteljes költői képekből építkezik. Morfémák, szavak, képek sodrásában alakuló gondolatsorok precíz játéka bomlik ki e kötet lapjain. 

 

Ár: 10 LEJ
Képtárgyak
Jakobovits Miklós
Képtárgyak
Oldal: 40
ISBN: 978-606-8581-17-0

Jakobovits Miklós művészetében új korszak kezdődik a nyolcvanas években. Az ide vezető úton művészete találkozik a kor minimalista tendenciáival, a monokróm festészettel, de az új képek egyik legfontosabb vonása a reliefszerű kialakítás lesz, a vakolt felületek előtérbe kerülése, a festészet határait már-már átlépő, erősen plasztikus megjelenítés.

Ár: 50 LEJ
Doar tăcerile<br />
Csak a hallgatásokat
Elena Liliana Popescu
Doar tăcerile
Csak a hallgatásokat
Oldal: 148
ISBN: ISBN 978-606-8581-16-3

Ez kétnyelvű kötet egy szigorú és tartalmas válogatást, 75 verset tartalmaz a költőnő műveiből. Ezek közül mindegyik egy kis külön univerzumot al­kot, melyeknek relatív autonómiájuk van az egészen belül. Egy antológia megjelentetése művészi érettséget jelent, olyan értékes mű létezését feltételezve, ami méltó egy újabb kiadásra.

Ár: 15 LEJ
Szolgálat és megbizatás
Molnár József Károly
Szolgálat és megbizatás
Magyarherepétől Magyarlapádig
Oldal: 394
ISBN: 978-606-8581-20-0

További adatok, tények, részletek az egyházközösségek történeteihez

 

Ár: 25 LEJ
Mondd szépen, ámen
Sorbán Attila
Mondd szépen, ámen
Oldal: 316
ISBN: 978-606-8581-03-3

Az erkölcsök végső összeomlásáról szól ez a regény. A közösségek felbomlásáról, és arról, hogy az egyénekre töredezett társadalmak végül felemésztik önmagukat. Az egyénből előtörnek a legnyersebb ösztönök, s ettől a pillanattól kezdve a saját magunk által tökéletesnek hitt világuk már semmitől sem védi meg őket.

Ár: 40 LEJ
Spune frumos, amin
Sorbán Attila
Spune frumos, amin
Oldal: 316
ISBN: 978-606-8581-03-3
Ár: 40 LEJ
Levelek Isonzóból
Sorbán Attila
Levelek Isonzóból
Oldal: 32
ISBN: 978-606-8581-04-0

A Nagy Háborúban elesett katonák emlékére, kitörésének 100. évfordulójára

A kötet 22 verset tartalmaz.

Ár: 20 LEJ
Pleidell János élete és munkássága
Joó Julianna
Pleidell János élete és munkássága
Oldal: 112
ISBN: 978-606-8581-15-6

"A teremtő művésznek a nagy egésszel, a természeten túli egyetemessel létrejött harmónia jellemzi. Képein csend van, megállt az idő. Tájképein vallásos és bibliai jeleneteket jelenít meg. Emberábrázolásában a klasszicitás hűvösségét követi, karakterábrázolása a groteszk felé hajlik. (…) A belső tájat festi, a látvány igézetét: a páradús levegőt, a ragyogó, szétáradó napfényt, a fényében fürdő tárgyakat, a lebegő vízi tündérek táncát, a pasztellszínek finom árnyalataival." Kratochwill Mimi

Ár: 35 LEJ
Erdélyi magyar nyelvészek 1.
Szerkesztette: Kádár Edit
Erdélyi magyar nyelvészek 1.
Murádin László
Oldal: 100
ISBN: 978-606-8581-22-4

Murádin László élete és szakmai pályája talán leginkább abban kivételes, hogy a 20. század történelmi terelőfalai és akadályai ellenére szívósan haladt és megmaradt, megmaradhatott a maga által választott úton.

A kereken száz oldalas könyv Murádin László szakmai életútjának és írásainak bibliográfiáját (1955-től 2015-ig) foglalja magába. 

Ár: 10 LEJ