E-könyvek

Erdélyi magyar családnevek
Murádin László
Erdélyi magyar családnevek
ISBN: 978-606-8581-77-4

A családnevek kutatásának, vizsgálatának gazdag szakirodalma van, mind történeti, mind jelenkori, a mai helyzet leírásának vonatkozásában. E szakirodalomhoz azonban csak a névtanos nyelvész/történész jut hozzá, csak ő tud benne tájékozódni, eligazodni. Szükséges azonban, hogy a tudománynépszerűsítés révén a köznapi ember is névtani ismereteket nyerjen, akit főleg az érdekel, mi lehet családja, környezete neveinek magyarázata. Nyelvművelő és tudománynépszerűsítő tevékenységem állandó kísérője volt ez az érdeklődés.

Ár: 15 LEJ
Egyházi településnevek Erdélyben
Murádin László
Egyházi településnevek Erdélyben
ISBN: 978-606-8581-76-7

A nyelvismeret tartozéka a helységnévismeret. Az beszéli ugyanis helyesen anyanyelvét, aki ismeri és használja környéke, a vidék, a táj, a tágabb értelemben vett földrajzi egység településeinek nevét, e nevek anyanyelvi formáit, azokat a közelebbi és távolabbi helyneveket, ahol ősei megtelepedtek, élték mindennapi küzdelmüket fennmaradásukért.

Ár: 15 LEJ
A váradi nők
K. Nagy Benő
A váradi nők

A régi váradi nők a honleányi hűség és szeretetben Szigetvár és Eger nőivel egy színvonalon álltak, a mai váradi nők is minden tekintetben megérdemlik a jó honleány nevet...

Ár: 15 LEJ
Várad a viharban
Katona Béla
Várad a viharban
ISBN: ISBN 978-606-8581-36-1

Az 1946-ban kiadott Várad a viharban című kordokumentum Zsolt Béla előszavával kezdődik. A kötet riportregénynek is felfogható, mely a nagyváradi zsidók és az ukrán fronton dolgoztatott, megkínzott munkaszolgálatosok sorsát vezeti végig nagy részletességgel. A deportálást megélt tanúk elmondásai alapján felvázolt hiteles kép megrendítő és érdekfeszítő történetet tár elénk.

Ár: 30 LEJ
Az asszony nem ember?
Murádin László
Az asszony nem ember?
Nyelvművelő írások
ISBN: 978-606-8581-39-2

A nyelv gazdagsága és sokszínűsége vitathatatlan. A kérdés csak az, hogy ki-ki birtokában van-e a nyelvi és nyelvtani változatoknak, ismeri-e a stilisztikai lehetőségeket, a fogalmazás és szerkesztés szabályait? Az igenlő válaszért mindent meg kell és kellene tennie a családnak, az iskolának, a közösségnek, mindannyiunknak. 240 írás!

Ár: 30 LEJ
A püspök úr pálinkát iszik
Sorbán Attila
A püspök úr pálinkát iszik

Honnan fakad az a gyűlölet, amely porrá zúzza az egyént, s a közösséget –bármilyen közösséget – az önpusztítás szakadékába sodor? Ki irányítja valójában sorsunkat? Lehet-e a paroxizmusig vitt ellentétekből végleges válaszokat kapni a lélek legmélyebb zugaiba rejtett kérdésekre? Van-e bennünk, akár morzsányi nagyság? Avagy mindnyájan nevetségesek vagyunk? Erre keresi a választ K. Vencel, aggmenhelyi gondnok, Sorbán Attila A püspök úr pálinkát iszik című regényében.

Ár: 25 LEJ
Nagyváradi négyes honvédek a nagy háborúban
Péter I Zoltán
Nagyváradi négyes honvédek a nagy háborúban
ISBN: 978-606-8581-14-9

„Aki ennek a borzalmas háborúnak a történetét megírja, elejétől végig a magyar baka himnuszát fogja megírni. A magyar bakáét, aki rettenthetetlen energiával vetette meg kemény lábát a harcban álló Európa minden vértől itatott földdarabján, minden könnytől és verítéktől áztatott szikláján. ...

Ár: 30 LEJ
A diaszpóra vallomásai
A diaszpóra vallomásai
ISBN: 978-606-8581-19-4

Demonstrációs célzattal összeállított, ingyenes, kereskedelemben nem kapható, kísérleti jellegű példányszámban nyomtatott publikáció, amely remélhetőleg, bár csupán résnyire, de kinyitja az ajtót azok számára is, akik kívül esnek a virtuális galaxison.

Ár: 15 LEJ